حزب رهروان ولایت باید بتواند افراد معتدل، دلسوز و خوش فکر هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب را جذب کند. زهره دیانی:پس از آنکه روحانی راهی پاستور شد، اصولگرایان برای تصاحب کرسی های پارلمان دهم جلسات و رایزنی های محرمانه خود را آغاز کردند . این طیف اگرچه در ماراتن ۹۲ خود را یکه تاز میدان رقابت می‌دید اما با انتخابی مواجه شد که می‌توانست از حذف بسیاری از همقطاران آنها در انتخابات دو سال بعد خبر دهد.حذفی که گویا ...