متن این نامه  به شرح زیر است: «جناب آقای ذوالفقاری رئیس محترم هیئت تحقیق دوشنبه تلخ شیراز با اهداء سلام و آرزوی توفیق جناب‌عالی در شناسایی، مجازات و معرفی طراحان و مجریان حادثه تلخ ۱۸ اسفند شیراز، نظر به این که در رسانه‌ها از طرف برخی طرفهای این حادثه مطرح شده است که قبل از روز حادثه مقامات مسئول به اینجانب توصیه کرده‌اند که به شیراز سفر نکنم و در عین حال سفر کرده‌ام، به اطلاع می‌رساند که این مطلب صحت ندارد و ...