کد خبر: 288تاریخ انتشار : ۱۱:۳۸:۲۷ - چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۱

گزیده مناظره دکتر علی مطهری و زارعی درباره سوال مجلس از رییس جمهور