کد خبر: 4842تاریخ انتشار : ۲۰:۰۷:۰۴ - سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵

گزارش تصویرى/سخنرانى على مطهرى در دانشگاه امیرکبیر به مناسبت روز دانشجو

زارش تصویرى/سخنرانى دکتر على مطهرى در دانشگاه امیرکبیر تهران به مناسبت روز دانشجو

image image image image image image image img_7626 img_7627 img_7628 img_7629 img_7630 img_7631 img_7632 img_7633 img_7634زارش تصویرى/سخنرانى دکتر على مطهرى در دانشگاه امیرکبیر تهران به مناسبت روز دانشجو